Privacy verklaring en beleid

PRIVACYVERKLARING DAKBHANGA VZW

WEBSITES

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR en de AVG voorschriften.

De websites www.dakbhanga.be/nl en www.dakbhanga.be/en maken deel uit van de VZW DAKBHANGA

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

DAKBHANGA VZW kan persoonsgegevens over en van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van onze websites, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de websites aan DAKBHANGA VZW verstrekt. DAKBHANGA VZW kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw naam
  • uw e-mail adres
  • uw onderwerp
  • uw boodschap
  • uw IP adres en wanneer u op de website geklikt heeft

WAAROM DAKBHANGA VZW UW GEGEVENS NODIG HEEFT

DAKBHANGA VZW verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail of telefonisch te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan DAKBHANGA VZW uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

DAKBHANGA VZW kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar zijn klanten. Deze hebben de kans om uit te schrijven. Deze nieuwsbrieven gaan over nieuwe ontwikkelingen binnen de VZW, nieuwe vormen van dienstverlening , onze voorwaarden of onze tarieven.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS

DAKBHANGA VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om uw en onze doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen langlopende overeenkomst met u tot stand komt.

Behalve de gegevens die via e-mail worden verzameld, blijven deze bestaan op de server van de e-mail aanbieder en zullen daar regelmatig worden gewist.

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

DAKBHANGA VZW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een lopende overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ANALYSE WEBSITEBEZOEK

Op de websites van DAKBHANGA VZW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van bezoek, en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om misbruik te vermijden.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DAKBHANGA VZW gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt behalve de firma die de analyse tool levert zoals Google Analytics of de app ontwikkelaar.

GOOGLE ANALYTICS

DAKBHANGA VZW kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de mogelijke campagnes zijn die de VZW uitvoert.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in Europa en/of de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan DAKBHANGA VZW te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

DAKBHANGA VZW heeft hier geen invloed op. DAKBHANGA VZW heeft Google geen toestemming gegeven om via de websites van DAKBHANGA VZW verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SOCIALE MEDIA

DAKBHANGA VZW gebruikt de de (bedrijfs) pagina mogelijkheid van Facebook om een pagina te maken met informatie over het bedrijf. Facebook zelf verklaart GDPR compliant te zijn.

COOKIE’S

De websites van DAKBHANGA VZW gebruiken eigen, functionele cookies om de website functioneel te maken. Daarnaast zijn er eventueel cookies van andere partijen, waaronder Google Ads, Google Analytics en sociale media.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dakbhanga.be ter attentie van Rita Meynen. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. DAKBHANGA VZW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BESCHERMING VAN GEGEVENS

DAKBHANGA VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van DAKBHANGA VZW maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DAKBHANGA VZW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DAKBHANGA VZW op via info@dakbhanga.be .

ADRESGEGEVENS

DAKBHANGA VZW is als volgt te bereiken:

Postadres: Guido Gezellelaan 66 3550 Heusden-Zolder België

Email adres: info@dakbhanga.be